Blahopřejeme Jaroslavu Váchovi ke kulatému životní jubileu

Na počátku května oslavil kulaté životní jubileum „80“ Jarda Vácha.  Protože se valnou část svojí rané sportovní kariéry věnoval volejbalu, ať již jako hráč nebo později  trenér dorostenek, proto svoji kuželkářskou kariéru zahájil poměrně později. Já pro to užívám termín „roubovaní“ kuželkáři, kteří  neměli  to štěstí, aby se jim v mládí někdo systematicky věnoval v tréninkovém procesu a ke své dokonalosti se museli propracovat sami. Ve svém osobním archivu jsem našel první zmínku z roku 1979, kdy byl jedním z jedenácti účastníků turnaje zaměstnanců n.p. Silnice a skončil na 5.místě. Od tohoto roku jsme tyto turnaje jednotlivců pořádali pravidelně jako Vánoční a později jsme je rozšířili o jarní turnaj tříčlenných družstev z jednotlivých středisek. Milovníkům historie poskytnu pohled do výsledkové listiny  I.ročníku turnaje OOR tříčlenných družstev z 9.2.1985, kdy jsme jako družstvo Silnic zvítězili výkonem 667 kuželek na 3×60 HS. V naší oddílové historii se poprvé objevuje v sezoně 1986/1987 v sestavě družstva D „Silnice“, které vybojovalo 6.místo v OP. V následujícím ročníku byl na jedenáctičlenné soupisce družstva „C“ s vedoucím Václavem Bínou.  Z titulu své pracovní funkce ředitele závodu se také zasazoval o finanční podporu našeho oddílu společně s jeho milovaným oddílem volejbalu. Firma tehdy vypomáhala i s dopravou „A“ družstva mužů k utkáním KP a III.KLM. Roky plynuly až jsme so dostali k sezoně 2021/2022 to je k jeho 36-té kuželkářské. Poslední období v družstvu s vedoucím Zdeňkem Fridrichovským a spoluhráči Lídou Landkamerovou , Pavlem Ryslem, Víťou Kovářem, Milanem Kalivodou a Honzou Vintrem st., kdy dva posledně jmenovaní oslavili o dekádu menší výročí loni.

Chtěl  bych mu jménem svým, výboru kuželkářského oddílu i spoluhráčů a členů našeho oddílu popřát k tomuto významnému životnímu výročí  hlavně pevné zdraví a pohodu osobní i rodinnou a na kuželkářských drahách aby mu to stále „padalo“. Svojí  tréninkovou morálkou a neutuchající vůlí by mohl být příkladem o generace mladším kuželkářům.  A protože jeho dalším velkým koníčkem je zahrádkaření, tak ať mu péče o kytičky, zeleninu a stromy přináší kromě dřiny i hodně radosti při sezónním pobytu a relaxaci na zahradě.

Za kuželkářský oddíl  TJ Spartak Pelhřimov,  Václav Novotný, dlouholetý spoluhráč.

Horní řada zleva: Novotný, Skotáková, Machyánová, Vácha. Spodní řada: Hunalová, Novotná.
Stojící zleva: Jan Vintr, Milan Kalivoda, Jaroslav Vácha, Vítězslav Kovář, Václav Novotný. Ležící: Stanislav Kropáček