Ukončení dlouhodobých soutěží ročníku 2020–2021

Ve středu 3. března 2021 zasedal VV ČKA, opět samozřejmě telekonferenčně. Hlavním výstupem z jednání je definitivní ukončení dlouhodobých soutěží družstev v aktuálním soutěžním ročníku 2020–2021.

Vzhledem k současné značně neutěšené epidemické situaci VV učinil všeobecně očekávané rozhodnutí a definitivně ukončil dlouhodobé soutěže v aktuálním ročníku 2020–2021. Již druhý rok tedy bohužel nebudeme mít mistry republiky družstev. Je to samozřejmě velmi smutné, zejména pak u mládeže, u které neúprosně běžící čas, a tím pádem stoupající věk již další šanci neposkytne. S jistou nadsázkou lze mluvit o „ztracené generaci“.

Soutěžní ročník 2021–2022 bude vypsán v příštích týdnech a družstva budou do ligových skupin zařazena stejně jako do právě ukončeného, ovšem nedokončeného, ročníku 2020–2021, samozřejmě pokud o účast projeví zájem, tj. přihlásí se do soutěže. VV také výrazně sníží startovné, a sice na úroveň 30 % plánovaného. Úplné zrušení startovného není relevantní, neboť náklady na organizaci soutěží ČKA vznikly: soutěže byly řádně připraveny, 4 kola byla odehrána, veškeré fixní náklady spojené se soutěžemi během roku vznikají, i když se nehraje, byly vyplaceny odměny rozhodčím.

Otázku mistrovských soutěží jednotlivců a dvojic zatím necháváme otevřenou s malou jiskérkou naděje, která se upíná ke květnovým či červnovým termínům v případě, že by významně zlepšená epidemická situace a úspěšný, rychlý a rozsáhlý postup očkování umožnily znovu otevřít sportoviště. V případě, že by bylo možné na konci jara hrát, také VV zvažuje vypsání nějaké mimořádné nemistrovské soutěže, jakési „letní ligy“, pro dobrovolné zájemce. Model je zatím v jednání. Vše bude záležet na časových možnostech a v neposlední řadě na zájmu potenciálních účastníků.

Komise mládeže připravuje na léto řadu akcí pro mládež, o kterých Vás bude informovat v samostatném článku.

Za VV ČKA

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

 

VV KKS Vysočina dnes 9.3.2021 po online konferenci oznamuje, že se také rozhodl ukončit veškeré dlouhodobé soutěže (Divize JIH, KPV, KSV A a B) soutěžního ročníku 2020-2021.

Za VV KKS Vysočina

Petr Šindelář
Předseda KKS Vysočina ČKBF