Ukončení soutěží ročníku 2019-2020 !!!

Ukončení soutěží 2019-2020 !!!

V návaznosti na rozhodnutí VV ČKA, rozhodla STK KSK Vysočiny o ukončení a zároveň anulování soutěží: Divize Jih, KPV, KSV A, KSV B.

20.4.2020  Jiří Starý  předseda STK KSKV

 

 

VV ČKA – Rozhodnutí o soutěžním ročníku 2019–2020 !!!

VV ČKA dne 19.4.2020 po dlouhém jednání rozhodl během telekonference o osudu rozehraného soutěžního ročníku 2019-2020.

Výkonný výbor ČKA

a) schválil:

zrušení následujících soutěží:

  • Dlouhodobé ligové soutěže dospělých řízené VV ČKA, veškeré výsledky se anulují a právo účasti v jednotlivých stupních soutěží pro ročník 2020-2021 mají ta družstva, která se zúčastnila ročníku 2019-2020
  • Finále 1. KLD
  • Pro určení postupujících do mezinárodních pohárů (pokud se uskuteční) se přihlédne k aktuálním tabulkám Interligy a 1. KLZ
  • 2. KLZ se v ročníku 2020-2021 bude nadále konat v šestičlenných družstvech

b) schválil

  • Zrušení naší účasti na mezinárodních kempech mládeže v červenci a srpnu 2020

Způsob řešení situace v regionech ponechává VV ČKA na rozhodnutí příslušných výkonných výborů. Připomínáme však, že v případě rozhodnutí soutěže dohrát, je nutné plně respektovat nařízení vlády a dalších správních orgánů a institucí.

Všem členům ČKA a jejich rodinám a blízkým přejeme pevné zdraví, hodně optimismu a trpělivosti ke zvládnutí této komplikované situace.

19. 4. 2020  VV ČKA